Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy MADRAS

Telefon

+48 505-699-447

E-mail

klub@LKSMadras.pl

Adres klubu

Goleszów 43A, 39-300 Mielec

Adres do korespondencji

Goleszów 10, 39-300 Mielec